شماره : 1213
۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱ - ۹:۰۸

گزارشی مستند از برگزاری جلسات گفتمانی عفاف در مدارس (4)

ثبت شده در سایت کانون فرهنگی تبلیغی امین / KanoonAmin طی شماره 1213 توسط KanoonAmin و در روز سه شنبه 23 اسفند 1401 ساعت ۰۹:۰۸:۰۷
© Copyright 2023 https://kanoon-amin.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1211
۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱ - ۹:۰۷

گزارشی مستند از برگزاری جلسات گفتمانی عفاف در مدارس (3)

ثبت شده در سایت کانون فرهنگی تبلیغی امین / KanoonAmin طی شماره 1211 توسط KanoonAmin و در روز سه شنبه 23 اسفند 1401 ساعت ۰۹:۰۷:۰۵
© Copyright 2023 https://kanoon-amin.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1206
۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱ - ۹:۰۴

گزارشی مستند از برگزاری جلسات گفتمانی عفاف در مدارس (2)

ثبت شده در سایت کانون فرهنگی تبلیغی امین / KanoonAmin طی شماره 1206 توسط KanoonAmin و در روز سه شنبه 23 اسفند 1401 ساعت ۰۹:۰۴:۳۷
© Copyright 2023 https://kanoon-amin.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1209
۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱ - ۹:۰۲

گزارشی مستند از برگزاری جلسات گفتمانی عفاف در مدارس (1)

ثبت شده در سایت کانون فرهنگی تبلیغی امین / KanoonAmin طی شماره 1209 توسط KanoonAmin و در روز سه شنبه 23 اسفند 1401 ساعت ۰۹:۰۲:۰۵
© Copyright 2023 https://kanoon-amin.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1198
۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵

زن کالا نیست

زنان و دختران غرب به خیابان آمده‌اند و فریاد می‌زنند: #زن_کالا_نیست؛

✅ آن‌ها در انتهای دردناک مسیری پوچ هستند که برخی زنان ایرانی با شعار  #زن_زندگی_آزادی تازه آن را آغاز کرده‌اند. 😢😐

ثبت شده در سایت کانون فرهنگی تبلیغی امین / KanoonAmin طی شماره 1198 توسط KanoonAmin و در روز شنبه 13 اسفند 1401 ساعت ۱۰:۴۵:۵۷
© Copyright 2023 https://kanoon-amin.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 734
۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۰

معرفی کتاب معراج السعاده

ثبت شده در سایت کانون فرهنگی تبلیغی امین / KanoonAmin طی شماره 734 توسط KanoonAmin و در روز دوشنبه 19 دی 1401 ساعت ۱۲:۱۰:۴۱
© Copyright 2023 https://kanoon-amin.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر