سامری و سلبریتی در قرآن کریم

سامری و سلبریتی در قرآن کریم

سامری و سلبریتی در قرآن کریم♦️ 🔸قرآن کریم در رابطه با نقش و تأثیرگذاری افراد شاخص بر تودة مردم، صحّه گذاشته و از جمله به نقش شاعران نیک و بد که در واقع مصداقی از هنرمندان می‌باشند اشاره نموده و پیروی کردن از شاعران منحرف و گمراه را مذمت نموده است. (الشعراء آیات 224-227) و

قرآن کریم و چگونگی مواجهه با اشرار و فواحش

قرآن کریم و چگونگی مواجهه با اشرار و فواحش

قرآن کریم و چگونگی مواجهه با اشرار و فواحش 📣 قابل تأمل و بررسی 🔹در صدر اسلام و در شهر مدینه سه دسته از مردم، برای جامعه نوپای اسلامی دردسرساز شده بودند: 1. منافقین 2. اراذل و اوباش و فواحش و مزاحمان نوامیس مردم 3. دروغ‌پردازان و شایعه‌پراکنان (سلبریتی‌های دروغ‌پرداز و شایعه پراکن) اینک ببینیم